O projektu

Projekt “Volontiraj-gradi bolju budućnost u zajednici!“ Inkluzivno volontiranje je projekt kojim želimo potaknuti socijalno isključene osobe, dakle dugotrajno nezaposlene osobe, marginalizirane osobe (beskućnike) te starije osobe na dodatne edukacije kroz treninge i radionice te promovirati volonterstvo kao jednu od stepenica ka lakšem zapošljavanju na tržište rada.

Volonterstvo se danas promiče kao oblik neprofitne i neplaćene aktivnosti kojom pojedinci ili organizacije doprinose dobrobiti svoje lokalne zajednice ili cjelokupnog društva. Volonterstvo uključuje mogućnost pokušaja suzbijanja siromaštva i pomoći u sprječavanja mogućih životnih prepreka kao što je financijska nestabilnost, ovisnost o drugima, stjecanjem dodatnih znanja i vještina u radu sa drugim skupinama i organizacijama. Upravo se u praksi pokazuje volonterstvo kao jedan od mogućih rješenja koji u konačnici doprinose razvoju mira, slobode, mogućnost izbora, te potencijalnu bolju mogućnost za zapošljavanje, a samim time i preventivni oblik sprječavanja dugotrajne nezaposlenosti, socijalnu integraciju socijalno isključenih osoba te osobito uključivanje u život lokalne zajednice.

Praksa i brojna istraživanja upravo pokazuju kako volonterstvo povezuje ljude te ih dodatno osnažuje i aktivira u ostvarivanju svojih prava, a samim time i povećava mogućnost i zaposlenja. Projekt „Volontiraj-gradi bolju budućnost u zajednici!“ bi pokušao uključiti osobe koje su socijalno isključene da se kroz volonterstvo aktiviraju u lokalnoj zajednici te pomognu i sebi i drugima što je ujedno i svrha samoga volontiranja. Pripadnike socijalno isključenih skupina, dugotrajno nezaposlene osobe, starije osobe,…) obično se percipira kao korisnike volontiranja i primatelje volonterskih usluga, a ne u ulozi volontera. Pružajući priliku za volontiranje pripadnicima socijalno isključenih skupina ovim osobama se pruža prilika da smanje štetne posljedice socijalne isključenosti, da pomognu drugima ali i sebi.

Projekt se provodi kroz dvije faze provedbe;

  • 1.faza provedbe pod nazivom”I ja mogu volontirati” obraćala bi se upravo ciljanim skupinama projekta,dakle socijalno isključenim osobama kako bi ih potaknuli na aktivaciju i povezivanje sa osobama istoga ili sličnoga položaja u društvu kao jedan oblik resocijalizacije. Prva faza provedbe uključivala bi Poziv na volontiranje ciljanim skupinama,dakle socijalno isključenima (dugotrajno nezaposlenima, starijim,beskućnicima) kako bi ih potaknuli na volontiranje.
  • 2. faza provedbe projekta odnosila bi se na sam rad sa korisnicima dakle održavanje triju radionica koje bi uključivale i treninge za osnaživanje kako bi stekli dodatnu nadogradnju i dodatne socijalne, komunikacijske i druge vještine te bi na kraju dobili Potvrdu o stečenim kompetencijama.

Radionice bi se održavale u drugom dijelu 2018.godine,dakle nakon što apliciraju na Poziv. Radionice bi uključivale sručnjake iz drugih organizacija civilnog društva koji bi svoje znanje,također na volonterskoj osnovi prenosili na same korisnike,sudionike radionica. Planiramo da kroz radionice prođe min.20-tak osoba koje spadaju u kategoriju socijalno isključenih osoba,dakle Poziv će se objaviti na stranicama HZZ Osijek, te će biti poslan na adrese Domova  ( Prihvatilište Doma.Sv.Vinka, Domove starih …).

Opći cilj projekta: Podizanje opće razine znanja i mogućnosti na tržištu rada za osobe koje su u podređenom položaju, socijalno isključene osobe, dugotrajno nezaposlene osobe,starije osobe, kako bi stekle kompetencije i vještine kroz radionice kako bi se osposobile za volonterstvo, a potom i lakše snalaženje na tržištu rada.

Posebni ciljevi projekta: Stjecanje dodatnih znanja i kompetencija potrebnih za osnaživanje u pronalasku zaposlenja kroz volontiranje, stjecanje dodatnih  kompetencija, komunikacijskih vještina, verbalne nenasilne komunikacije kroz prijenos znanja osoba koje održavaju edukacije i treninge za  volontere, kako bi se socijalno isključene osobe, dugotrajno nezaposlene osobe lakše izlazile na tržište rada te kako bi se smanjila stopa nezaposlenih osoba na području Osječko-baranjske županije.

Najvažnije dobrobiti ovakvog oblika volonterstva, za volontere, su: kraj osobne izolacije, proširenje socijalnih mreža, smanjenje osamljenosti, povećano samopoštovanje i samopouzdanje, razvijanje novih vještina, povećanje zapošljivosti i osjećaj aktivnog sudjelovanja u društvu.