O projektu

Sadržaj projekta/programa (kratak opis):

Predstavljanje inovativnoga načina rješavanja socijalne skrbi o beskućnicima kroz model „Housing First“ ili u prijevodu „Stanovanje prvo“ kao jedan od novih modela u području borbe protiv beskućništva koji se pokazao uspješnim u Europi, ali i u svijetu. Tijekom trajanja projekta načinit će se analiza primjera dobre prakse u Europskoj Uniji istoimenoga modela te moguća primjena odnosno razvoj pilot projekta koji bi se mogao primjeniti na mikro razini odnosno u jednom od mjesta u Osječko-baranjskoj županiji, a kasnije i na području cijele Hrvatske. Detaljna analiza i istraživanje modela bit će predstavljeni javnosti putem letka/male brošure na temu „Predstavljanje modela „Housing first“ ili „Stanovanje prvo“ u Osječko baranjskoj županiji“ te organiziranjem dvaju javnih tribina, jedne u Osijeku te jedne javne tribine u Belom Manastiru.

Podloga ovome projektu čine podatci i analiza podataka prikupljenih kroz naša dva projekta: „Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu“ te projekt „Zajedno za izradu prve lokalne strategije o beskućništvu“, kojima smo mapirali potrebe i mogućnosti na području OBŽ-a te smo na taj način na posredan način u određenoj mjeri proveli svojevrsnu evaluaciju socijalnog sustava na području beskućništva u Osječko-baranjskoj županiji. Rezultati do kojih smo došli ne rješavaju problematiku beskućništva koja je u stalnom porastu kako zbog gospodarskih, socijalnih, psihosocijalnih i drugih prilika.

 „Housing first“ ili u prijevodu „Stanovanje Prvo“ zapravo je uspješan model trajnoga rješavanja problema beskućnika i najrazvijenija socijalna inovacija u području borbe protiv beskućništva. Najprije se kao model pojavio u Sjedinjenim Američkim Državama kao pionirski pothvat od strane organizacije “Patways to Housing”u okviru modela Puteljak za stanovanje prvi puta primjenjen u New Yorku, a kasnije je primjenjen u nekoliko država članica EU kao što su Danska, Finska, Irska, Francuska, Mađarska, Nizozemska, Portugal, Austrija te Velika Britanija, a od kojih je najuspješniji onaj u Kopenhagenu u kojemu je model „Stanovanje prvo” ušao u nacionalni socijalni program države. „Glavni  element ovog pristupa suprotan je dosadašnjoj europskoj praksi gdje se najprije išlo “prvo s tretmanom” i/ili prolaskom beskućnika kroz niz faza modela “sustav stubišta” (eng. staircase system), kod nas programi i projekti “resocijalizacije”, prije nego su “spremni za stanovanje”. (izvor: Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Rev. soc. polit., god. 20, br. 3, str. 329-354, Zagreb 2013, Informacije i osvrti).

Model zapravo omogućuje  beskućnicima samostalno stanovanje sa sigurnošću stalnog najma odmah ili što je prije moguće. U modelima pojedinih gradova u zemljama EU postoje različiti modaliteti izvora plaćanja najma ovisno o socijalnoj politici pojedine države. Nakon što im se osigura smještaj, socijalne usluge se usmjeravaju na liječenje onih koji su bolesni ili liječenje od ovisnost te psihosocijalnom podrškom. Stanovanje prvo omogućuje stambeno zbrinjavanje prije pružanja bilo koje druge usluge. Jednom sigurno smješteni, bez svakodnevnog straha gdje će živjeti, beskućnici se počinju fokusirati na ostala područja života.

Tijekom projekta “Predstavljanje modela “Housing First” ili “Stanovanje prvo” te istraživanjem primjera dobre prakse iz zemalja EU na istoimenom modelu, ali i šire, steći ćemo bolji uvid i dobiti nove spoznaje o inovativnim modelima trajnoga rješavanja problema beskućništva u Osječko-baranjskoj županiji pa samim time i šire.

Obzirom sa su i sami korisnici istaknuli važnost njihove samostalnosti u smislu stambenog zbrinjavanja podsjećajući da smještaj u Prihvatilište po Zakonu o socijalnoj skrbi treba biti samo rješenje privremenoga karaktera, a samim time kroz dobre mjere zapošljavanja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te poboljšanjem zdravstvenoga stanja beskućnika kojima treba omogućiti adekvatnu zdravstvenu skrb, doprinijet ćemo tome da se ta pojavnost u znatnoj mjeri smanji te na vrijeme prevenira kroz dobar socijalni sustav. Stoga model “Housing First” ili “Stanovanje prvo” može uz uspješnu primjenu i stvaranje inačice navedenoga modela dovesti do rješavanja osim stambenoga pitanja i brojne druge problem sa kojima se beskućnici susreću, a ta je samostalnost i razvijanje društveno odgovornoga življenja kroz rad i integraciju u društvu.

Kako ćemo tijekom projekta uključiti i volontere, uz postojeće volontere iz 2015. i 2016. godine, CESPOS će za stare i nove volontere održati jednodnevnu edukaciju iz područja socijalne skrbi i ekonomskih prava beskućnika, upoznavanje s praktičnim informacijama u svezi beskućništva te s ustanovama i instucijama koje rade u podruju zašite i pružanja socijalnih prava građana, te ćemo ih upoznati s navednim modelima razvijenim u EU.

Glavne aktivnosti koje ćemo provoditi:

  1. Predstavljanje modela „Housing First“ ili „Stanovanje prvo“ kroz izradu, dizajniranje i tiskanje te diseminiranje letka/mini brošure na temu „Predstavljanje modela „Housing first“ ili „Stanovanje prvo“ u Osječko-baranjskoj županiji“ kojom ćemo upoznati ključne dionike u lokalnoj zajednici (predstavnike lokalne vlasti, predstavnike pružatelja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, korisnike te zainteresiranu javnost) o inovativnom načinu mogućeg rješavanja statusa beskućnika.
  2. Organiziranje dvaju tribina u Osijeku i Belom Manastiru na temu „Beskućništvo u Osječko-baranjskoj županiji te predstavljanje inovativnog modela“ Housing first ili „Stanovanje prvo“kao potencijalno rješenje statusa beskućnika.
  3. Sveobuhvatna analiza modela „Housing first“ ili „Stanovanje prvo“ u zemljama EU koja će biti objavljena u letku/ mini brošuri
  4. Izrada pilot projekta kao rezultat istraživanja primjera dobre prakse u zemljama EU te moguća primjena istoimenoga na našem području.
  5. Rad s volonterima – poziv, selekcija, edukacija i mentoriranje u istraživanju te pomoć u organiziranju javnih događaja
  6. Stvaranje novih i unaprjeđenje postojećih odnosa s ustanovama/institucijama i organizacijama civilnog društva.