DOKUMENTI

MEĐUNARODNI PAKT O GOSPODARSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA * usvojen na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, 16. prosinca 1966. godine (rezolucija br. 2200 A /XXI/) stupio na snagu 3. siječnja 1976. godine. DOKUMENT PREUZMITE OVDJE.

MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA * usvojen na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, 16. prosinca 1966. godine (rezolucija br. 2200 A /XXI/) stupio na snagu 23. ožujka 1976. godine. DOKUMENT PREUZMITE OVDJE.

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA *usvojena i proglašena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda rezolucijom br. 217 /III 10. prosinca 1948. godine. DOKUMENT PREUZMITE OVDJE.

EUROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA *Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Rim, 4. studenoga 1950. DOKUMENT PREUZMITE OVDJE.