Arhiva kategorije: Nekategorizirano

Volontiranje na projektu

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS poziva sve zainteresirane za volontiranje u projektu  «Zajedno za izradu prve lokalne strategije o beskućništvu»,  s ciljem poticanja lokalnih donositelja odluka – Županija Osječko-baranjska i Gradova u OBŽ (jedinice lokalne i regionalne samouprave) da izrade lokalne mape potreba i mogućnosti za beskućnike, a u svrhu analize koju će izraditi CESPOS

 1. Specifični ciljevi su :- informiranje predstavnika javnih institucija, lokalne vlasti i organizacija civilnog društva, medija i građana o pojavnosti beskućništva, uzrocima, problemima u ostvarivanju prava, (ne)kapacitetima u lokalnom Prihvatilištu, te preporukama Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS kroz sastanke, te elektroničkim i telefonskim putem te kroz anketiranje građana i izradu/tisak i diseminaciju letka osvijestiti iste za potrebom izrade lokalne (županijske) Strategije o beskućništvu; sudjelovanjem u izradi mapa potreba i mogućnosti te Analize stanja potreba i mogućnosti za beskućnike u lokalnoj zajednici (npr.za grad Beli Manastir, Osijek..)

Volontiranje se obavlja na području grada Osijeka, Belog Manastira, Donjeg Miholjac, Đakova, Valpova, Belišća i Našica.

Opis volonterske pozicije :

 • pružanje informacija građanima o projektu, svrsi i cilju, zagovaranje prava beskućnika
 • provoditi istraživanje samostalno ili posredno s voditeljicom ili suradnicima na projektu (putem anketa, upitnika, direktnom komunikacijom)
 • sudjelovanje u analizi istraživanja
 • sudjelovanje u kampanji zagovaranja prava beskućnika i razvijanja empatije u društvu
 • sudjelovanje u izradi baze podataka vezanih u beskućništvo u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

Stoga, ukoliko ste zainteresirani da nam se pridružite, vladate komunikacijskim vještinama i imate slobodnog vremena kontaktirajte nas na adresu cespos.2012@gmail.com s naznakom „Volontiranje“.

Radujemo se vašem odazivu i cijenimo vaš doprinos ovoj problematici! Volonteri će po završetku projekta dobiti potvrdu s opisom volonterske pozicije i broj sati, kao i mogućnost daljnjeg volontiranja na drugim projektima Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek.

O projektu

Projekt «Zajedno za izradu prve lokalne strategije o beskućništvu», projektni je prijedlog Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS s ciljem poticanja lokalnih donositelja odluka – Županija Osječko-baranjska i Gradova u OBŽ (jedinice lokalne i regionalne samouprave) da uz pomoć voditelja projekta i suradnika/volontera Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek izrade lokalne mape potreba i mogućnosti za beskućnike, a u svrhu analize koju će izraditi CESPOS.

 1. Opći cilj projekta je osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv beskućništva i socijalne isključenosti te smanjenje beskućništva u društvu.
 2. Specifični ciljevi su :- informiranje predstavnika javnih institucija, lokalne vlasti i organizacija civilnog društva, medija i građana o pojavnosti beskućništva, uzrocima, problemima u ostvarivanju prava, (ne)kapacitetima u lokalnom Prihvatilištu, te preporukama Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS kroz sastanke, te elektroničkim i telefonskim putem te kroz anketiranje građana i izradu/tisak i diseminaciju letka osvijestiti iste za potrebom izrade lokalne (županijske) Strategije o beskućništvu; sudjelovanjem u izradi mapa potreba i mogućnosti te Analize stanja potreba i mogućnosti za beskućnike u lokalnoj zajednici (npr.za grad Beli Manastir, Osijek..)

Problematika beskućništva u Osječkoj-baranjskoj županiji trajnoga je karaktera sa tendencijom porasta. Osobito raste broj beskućnika mlađe populacije, osoba pod ovrhom, starijih i nemoćnih, žene uslijed nasilja u obitelji, što pokazuje da je potrebno stalno ukazivati na njihove probleme i status u društvu. S obzirom da smo svjedoci gospodarske krize u zemlji pa stoga i u Osječko-baranjskoj županiji, CESPOS se odlučio na poduzimanje konkretnih koraka, najprije u upoznavanju i stalnom ukazivanju na prisutnost problema osoba kojima je pomoć neophodna, a kasnije i na konkretnu pomoć. U razgovoru sa mjerodavnima, dakle predstavnicima Caritasa Đakovačko-Osječke Nadbiskupije te mjerodavnima iz Centra za socijalnu skrb u Osijek, došli smo do podataka da postoji znatan broj ljudi koji su na rubu egzistencije u smislu definicije beskućnika. Za potrebe pravilnog pristupa ovoj problematici, analizirali smo odredbe Akcijskog plana provedbe Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije za 2011.-2013. koje se odnose na problem beskućništva u gradu Osijeku i okolici, te jednako tako i odredbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti vlade RH  (2014.-2020.) i Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu grada Osijeka za 2014. godinu, te Prijedlog socijalnog plana OBŽ 2015.-2020.

Tijekom implementacije prošlog projekta CESPOS je zaprimio nekoliko poziva, te komentara u medijskim objavama osoba koje se nalaze kod svojih prijatelja, poznanika ili iz mjeseca u mjesec nalaze prostor za življenje, ali nisu formalno-pravno beskućnici, što ukazuje na skrivenu brojku beskućnika te činjenicu da sustav koji se temelji na čistoj statistici nije spreman za veći broj beskućnika. Tako ni sustav politika Osječko-baranjske županije. Argumentiramo to činjenicom da je ukupan kapacitet jedinog Prihvatilišta u OBŽ, moduliran kao vjerska zajednica, manji od 30 spavaćih mjesta, kako za obitelji/muške i ženske. 

Tijekom 2015. godine Centar je analizirajući pravne regulative i praksu došao do jasnih preporuka koje su podržane od strane Ministarstva socijalne politike i mladih RH, kao i Ureda Pučke pravobraniteljice RH a to je izrada Strategije o beskućništvu, izrada Protokola o postupanju s beskućnicima te (anonimni) Registar beskućnika. Strategija treba utvrditi temeljne ciljeve vezano uz suzbijanje beskućništva kao i učinkovite načine njihove provedbe. Lokalna strategija uzimala bi u obzir lokalne potrebe i posebnosti. S obzirom da je beskućništvo rastući problem, izradi navedenih strategija trebalo bi pristupiti žurno, ali uz temeljitu analizu uzroka i najefikasnijih metoda pri rješavanju problema beskućnika. Tijekom 2014. EU je donijela 2013/2994(RSP) Resolution on an EU homelessness strategy s jasnim preporukama da države članice što hitnije izrade nacionalne i lokalne strategije.

U RH trenutno ne postoji Nacionalna strategija, a izrada lokalne strategija za beskućnike na području OBŽ bila bi prva u RH, a time i preteča drugima da slijede europske preporuke, trendove demokratizacije i ljudskih prava. CESPOS želi u tome olakšati lokalnoj zajednici, implementacijom aktivnosti i očekivanim rezultatima projekta «Zajedno za izradu prve lokalne strategije o beskućništvu». Svjesni smo da lokalna zajednica, jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave nisu u mogućnosti odgovoriti na svaki problem u zajednici, upravo stoga smatramo da se podržavanjem ovog projekta čini sinergija između krajnjih korisnika – beskućnika i građana koji će to tek postati, te organizacija civilnog društva i donositelja odluka.

CESPOS planira održati sastanke u gradu Osijeku, Belom Manastiru, Đakovu, Valpovu, Belišću, Našicama i Donjem Miholjcu tijekom 2016. godine.Rezultat sastanka i motivacijskih odnosa s navedenim ciljanim skupinama omogućit će CESPOS-u da izradi mapu potreba i mogućnosti za 7 gradova.

Voditelj projekta će u izradu spomenutih mapa uključiti 

 • predstavnike javnih institucija poput Centara za socijalnu skrb, Policijske uprave i postaje, Domove zdravlja i Bolničke centre, područne jedinice i ispostave HZZ-a (institucije koje neposredno djeluju prema beskućnicima)
 • aktivne organizacije civilnog društva koje djeluju na području zaštite prava socijalno isključenih osoba
 • pružatelje socijalnih usluga, pružatelje besplatne pravne pomoći
 • vjerske zajednice

Voditelj projekta će s volonterima/suradnicima na projektu održati po jedan sastanak s navedenim ciljanim skupinama u navedenim ciljanim gradovima tijekom implementacije projekta, a motivacija će se nastaviti i telefonskim i elektroničkim putem. Preduvjet sastancima će biti samostalno istraživanje voditelja projekta sa suradnicima i volonterima na projektu o lokalnim potrebama i mogućnostima.

Mape zajedno s Analizom predat će se predstavnicima Županije u svrhu zagovaranja osnivanja formalnog tijela (tijelo koje predlaže predstavničkom/zakonodavnom tijelu Županije) kako bi u što kraćem roku (npr.2017.) izradilo draft lokalne strategije o beskućništvu.

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS će istovremeno tijekom implementacije projekta nastaviti s aktivnostima anketiranja građana s kojim je započeo u kolovozu 2015. godini, tijekom implementacije projekta «Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu», sufinanciranog sredstvima Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

Mape potreba i mogućnosti, analizu i letak ćemo medijski objaviti, postaviti na web stranicu CESPOS-a, proslijediti drugim dionicima na postavljanje na svojim web stranicama i društvenim mrežama, a distribucijom letaka među građanima ojačati svijest istih o potrebi i razlozima da lokalni donositelji odluka ovo shvate kao prvorazredno pitanje.

Analiza istraživanja CESPOS-a

Znanstvena istraživanja o beskućništvu u Hrvatskoj su iznimno rijetka, pa se javlja problem skromne spoznaje o njima. U Hrvatskoj, Osijeku ne postoji istraživanje o problemima i statusu beskućnika, na temelju kojih bi se kreirale politike i programi o njihovoj skrbi te poboljšalo uvjete života te marginalizirane skupine. Mnogi navode da beskućništvo još nije izgrađeno kao društveni problem zbog kojeg treba angažirati veće materijalne i stručne resurse, no mnogi su svjesni da beskućništvo nije ono isto što je bilo -90-ih godina, 2000. i sada, 2015. godine. Danas su beskućnici radno sposobne osobe, starije osobe koje čekaju ostvarivanje uvjeta za mirovinu, psihički bolesne osobe, starije osobe kojima sustav ne omogućuje pravo na smještaj u dom il udomiteljsku obitelj.

Upravo iz tih razloga, Centar za ekonomska i socijalan prava Osijek – CESPOS želi biti dio priče koja će potaknuti ne samo donositelje lokalnih politika već i same građane, koje biraju donositelje, pa da se možda i sjete da mnogi beskućnici, njihovi sugrađani, nemaju mogućnost ostvariti svoje pravo tog istog izbora.

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS želi koristeći svoje ljudske resurse i kapacitete, iskustvo i pomoć donatora da ojača suradnju i izgradnju jasnih smjernica sprječavanje pojave beskućništva ili ublažavanje posljedica, što svakako dogovara viziji i misiji CESPOS-a.

Donosimo vam sažetu Analizu stanja beskućništva u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i zvanje nje, kako bi na što jednostavniji način ukazali na problem beskućništva, ujedno pokazali transparentnost aktivnosti CEPSOS-a.

Svrha analize je da potakne na daljnje istraživanje, prepoznavanje važnosti svih relevantnih dionika da se uključe u proces.

Navedenu Analizu možete preuzeti ovdje – Analiza beskucnistva_CESPOS 2015

Letak – “Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu”

U prosincu 2015. godine dizajnirali smo i izradili 4000 komada letaka za podjelu i diseminaciju na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Jedan dio letaka dostavili smo organizacijama s kojima smo se susretali tijekom provedbe projekta osobno i putem pošte, a jedan dio smo diseminirali na javnim mjestima, a slijedi isto i 2016. godine.

Izradili smo info letak koji će služiti kao trajni izvor podataka kako ciljanoj skupini, tako i građanima koji žele pomoći. Istraživanje koje smo kontinuirano provodili tijekom godine odvijalo se kombiniranom sociološkom metodom (kvalitativno-kvantitativna metoda) peer to peer i elektronskim putem uz pomoć volontera, suradnika na projektu i članova CESPOS-a.

U nastavku donosimo izgled letka. Letak je sastoji od tri dijela; jedan dio – središnji su zakonska regulativa, tj. relevantni Zakonski članci koji omogućuju prijavu boravišta, smještaj beskućnika, najčešći uzroci beskućništva, problemi beskućnika koje je istraživanjem zapazio CESPOS, te rezultate ankete u odnosu na slaganje/ne slaganje s pojedinačnim preporukama CESPOS-a. Vanjski dio letka sadrži kontakt podatke relevantnih ustanova/institucija i organizacija, te preostali dio letka kontakt podatke CESPOS-a kao i logoe donatora – sufinacijera projekta.

CESPOS_letak_2016 – preuzmite na link!

Untitled1

Untitled2

“Drugi o beskućništvu…”

Pučka pravobraniteljica podnijela primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

U listopadu 2013. godine Pučka pravobraniteljica RH se u svojim primjedbana i prijedlozima, koje je prethodno u listopadu dostavila Ministarstvu, osvrnula na potrebu boljeg reguliranja socijalnog stanovanja, zajamčene minimalne naknade, statusa i prava beskućnika, novi oblike socijalne pomoći, zajamčenu  minimalnu naknadu, probleme hipoteka i vlasništva socijalno ugoroženih osoba. Cijeli tekst otvoriti ovdje. 

FEANTSA razvio tipologiju beskućništva i stambene isključenosti nazvanu ETHOS.

ETHOS tipologija počinje s konceptualnim okvirom u kojem se definiraju tri područja koja čine dom, pri čemu odsutnost jednog od njih služi za označavanje beskućništva. FEANTSA je Europski savez organizacija koje rade s osobama koje su beskućnici. Tipologiju možete preuzeti ovdje. 

Volontiranje na projektu

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS poziva sve zainteresirane za volontiranje u projektu Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu, čiji je osnovni cilj promicanje prava beskućnika i osvještavanje građana o problemu beskućništva u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji i izvan nje s krajnjim ciljem destigmatizacije beskućništva kao osobnog izbora i stila života te razvijanje empatije u društvu.

Problematika beskućništva u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji trajnoga je karaktera sa tendencijom porasta. Osobito raste broj beskućnika mlađe populacije, a uz njih beskućništvo danas zahvaća i žene u tzv. skloništima, osobe pod ovrhom, starije i nemoćne osobe i mnoge druge.  Sve to ukazuje na potrebu stalnog ukazivanja na njihove probleme i status u društvu, posebice uzimajući u obzir gospodarsku situaciju u zemlji.

Jedan od ključnih ciljeva projekta provođenje je kontinuiranog ispitivanja mišljenja građana i pravnih osoba (privatnih tvrtki, javnih i državnih institucija) kombiniranom sociološkom metodom putem anketa o problemu beskućništva u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji te spremnosti na pomoć. Rezultati istraživanja bit će potrebni za izradu info-letka a čiji sadržaj ispunjava osnovni cilj projekta, zagovaranja.

Do sada se nisu provodila istraživanja koja bi nam pružila adekvatne informacije o beskućništvu u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, počevši od preciznog  broja beskućnika i njegovim kretanjima, strukturi, uzrocima i slično. Provođenje takvih istraživanja osiguralo bi temelje za donošenje politika sa ciljem preveniranja i rješavanja statusa beskućnika.

Volontiranje se obavlja na području grada Osijeka i po potrebi na području Osječko-baranjske županije.

Opis volonterske pozicije :

 • pružanje informacija građanima o projektu, svrsi i cilju, zagovaranje prava beskućnika
 • provoditi istraživanje samostalno ili posredno s voditeljicom ili suradnicima na projektu (putem anketa, upitnika, direktnom komunikacijom)
 • sudjelovanje u analizi istraživanja
 • sudjelovanje u kampanji zagovaranja prava beskućnika i razvijanja empatije u društvu
 • sudjelovanje u izradi baze podataka vezanih u beskućništvo u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

 

Stoga, ukoliko ste zainteresirani da nam se pridružite, vladate komunikacijskim vještinama i imate slobodnog vremena kontaktirajte nas na adresu cespos.2012@gmail.com s naznakom „Volontiranje“.

Radujemo se vašem odazivu i cijenimo vaš doprinos ovoj problematici! Volonteri će po završetku projekta dobiti potvrdu s opisom volonterske pozicije i broj sati, kao i mogućnost daljnjeg volontiranja na drugim projektima Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek.