Arhiva kategorije: BESKUĆNICI

Anketa “Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu”

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS provodi projekt Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu, a osnovni cilj nam je promicanje prava beskućnika te podučavanje istih o njihovim pravima, kao i osvještavanje građana o problemu beskućništva u Gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i izvan nje s krajnjim ciljem destigmatizacije beskućništva kao osobnog izbora i stila života te razvijanje empatije u društvu.

U posljednja dva desetljeća, na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije ali i Slavonije i Baranje, nisu se provodila istraživanja koja bi nam pružila adekvatne informacije o problematici beskućništva, počevši od preciznog  broja beskućnika i njegovim kretanjima do strukture, uzroka, pravnih rješenja. Provođenje takvih istraživanja osiguralo bi temelje za donošenje kvalitetne politike čiji bi cilj bio preveniranje i rješavanje statusa beskućnika.

CESPOS se stoga odlučio na provođenje redovnih ispitivanja javnog mišljenja građana i pravnih osoba (privatnih tvrtki, javnih i državnih institucija) kombiniranom sociološkom metodom putem anketa o problemu beskućništva u gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i izvan nje te spremnost istih na pomoć. Rezultati istraživanja bit će potrebni za izradu info-letka. S istraživanjem se započelo 2015. godine, a nastavit će se i tijekom 2016. godini.

ANKETA ZA GRAĐANE  

Anketnim upitnikom namjera nam je također prihvatiti smjernice za potrebe šireg istraživanja beskućništva. Anketa je u potpunosti dobrovoljna i anonimna.

Cilj istraživanja je:

  1. a) jasno utvrditi i prikazati niz institucija i mjera koja odgovaraju na pitanje pojave potencijalnih beskućnika i realnih beskućnika u odnosu na pojedini modalitet, kapacitete u pojedinim mjestima i spremnost na suradnju kako bi se ovaj problem umanjio i/ili rješio,
  2. b) postići građansku participaciju i peer-to-peer osvještavanje građana i relevantnih dionika a u svrhu osobne pomoći navedenim skupinama.

Sukladno članku 4. Zakona o socijalnoj skrbi (NN152/14), beskućnikom se smatra osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja.

ANKETA ZA GRAĐANE  

ANKETA ZA INSTITUCIJE

ANALIZA ANKETE O BESKUĆNIŠTVU ZA GRAĐANE I ZAINTERESIRANU JAVNOST

Od kolovoza do 29. prosinca 2015. godine, anketu je ispunilo nešto manje od 500 građana, dok je u istraživanju institucija/ustanova sudjelovalo njih 11-ak od 25. Kako je istraživanje provedeno putem online ankete i tiskane, u nastavku navodimo grafički rezultate online ankete dok ćemo riječima opisati odgovore na ista pitanja dobiveni od tiskanih anketa.

Na dan 29. prosinca 2015. anketu je ispunio 141 ispitanik/ica online putem, dok je 301 ispitanik ispunio tiskanu anketu. 

Do prosinca proslijedili smo upit na adrese 25 ustanova/institucije/organizacije/tijela javne vlasti koje djeluju na području Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije a za koje smatramo da su se susretali ili se susreću s beskućnicima. Anketu su sačinjavala pitanja koja se neposredno tiču i preporuka Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS, poput slaganja sa izradom Registra, Strategije i Protokola. Do 29. prosinca na adresu CESPOS-a pristiglo je 11 odgovorenih anketnih upitnika. Odgovor su dali, Ministarstvo socijalne politike i mladih RH, Ured pučke pravobraniteljice, Centri za socijalnu skrbi Osijek, Beli Manastir, Valpovo, Obiteljski centar Osijek/CzSS Osijek/Klinički bolnički centar Osijek, Policijska uprava Osječko-baranjska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – područni ured Osijek, Crveni križ Osijek, Caritas – Osječko-Đakovačke nadbiskupije – Prihvatilište Osijek.

ANALIZA ANKETE O BESKUĆNIŠTVU ZA GRAĐANE I ZAINTERESIRANU JAVNOST – preuzmi

“Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu”

Problematika beskućništva u Osijeku i Hrvatskoj trajnoga je karaktera sa tendencijom porasta. Osobito raste broj beskućnika mlađe populacije, a uz njih beskućništvo danas zahvaća i žene u tzv. skloništima, osobe pod ovrhom, starije i nemoćne osobe i mnoge druge. Sve to ukazuje na potrebu stalnog ukazivanja na njihove probleme i status u društvu, posebice uzimajući u obzir gospodarsku situaciju u zemlji. Kao skupina veoma su ugroženi, izgubili su svoja temeljna prava, poput prava na rad, prava na dom, te pravo na dostojanstvo.

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek (CESPOS) provodi projekt “Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu” sufinanciran iz proračuna grada Osijeka, Osječko-baranjske županije te vlastitih sredstava, čiji je osnovni cilj promicanje prava beskućnika te podučavanje istih o njihovim pravima, osvještavanje građana o problemu beskućništva te promoviranje alternativnog načina zbrinjavanja. Krajnji nam je cilj destigmatizirati beskućništvo kao osobni izbor i stil života.

Istraživanjem smo došli do spoznaja o temeljnim problemima sustava počevši od problema neujednačene prakse glede smještaja beskućnika u prihvatilištima u Hrvatskoj, nedostatak „dnevnog boravka“ beskućnika u prihvatilištima, rješavanje osnovnih statusnih pitanja ili pak neinformiranosti o pravima. Problem vidimo  i u činjenici kako Hrvatska nema izrađenu strategiju o beskućnicima,  niti „protokol“ o postupanju s beskućnicima. Prema nekim procjenama na području grada Osijeka ima pedesetak beskućnika sa tendencijom porasta broja.  Međutim, do sada se nisu provodila istraživanja koja bi nam pružila adekvatne informacije o ovoj problematici, počevši od preciznog  broja beskućnika i njegovim kretanjima,  strukturi, uzrocima i sl. Provođenje takvih istraživanja osiguralo bi temelje za donošenje politika sa ciljem preveniranja i rješavanja statusa beskućnika.

CESPOS se stoga odlučio na provođenje redovnih ispitivanja javnog mišljenja građana i pravnih osoba (privatnih tvrtki, javnih i državnih institucija) kombiniranom sociološkom metodom putem anketa o problemu beskućništva u gradu Osijeku te spremnost istih na pomoć. Rezultati istraživanja bit će potrebni za izradu info-letka a čiji sadržaj ispunjava osnovni cilj projekta, zagovaranje i razvijanje empatije kod  građana.

Pozivamo građane koji su zainteresirani na sudjelovanje u istraživanju da nas kontaktiraju na e-mail: cespos.2012@gmail.com ili da se odazovu našim volonterima i članovima CESPOS-a na ulicama grada Osijeka i drugih mjesta kako u Osječko-baranjskoj županiji tako i izvan nje.

CESPOS će 2015. godine organizirati okrugli stol na temu beskućništva u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji te predstaviti analizu istraživanja.

Tijekom trajanja projekta provodi se „tiha“ kampanja osvještavanja građana o beskućnicima kao jednoj od najugroženijih marginaliziranih skupina u našem društvu s tendencijom porasta broja.


  • tijekom rujna 2015. godine održali smo sastanak s gđicom. Silvijom Dološić, gradskom vijećnicom zaduženom za socijalna pitanja građana i predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije u svezi socijalnog stanja u gradu i stanju beskućništva.
  • tijekom rujna upoznali smo se s Mirkom Žipovskim, beskućnikom iz Osijeka, borcem za pravedniji položaj prema beskućnicima.
  • Održan Svjetski dan beskućnika – 10. listopada.
  • Povodom Svjetskog dana beskućnika, 10. Listopada, organizacije na različite načine provele aktivnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti za problematiku beskućništva. Više pročitati ovdje.