Sve objave od cespos

Volontiranje na projektu

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS poziva sve zainteresirane za volontiranje u projektu  «Zajedno za izradu prve lokalne strategije o beskućništvu»,  s ciljem poticanja lokalnih donositelja odluka – Županija Osječko-baranjska i Gradova u OBŽ (jedinice lokalne i regionalne samouprave) da izrade lokalne mape potreba i mogućnosti za beskućnike, a u svrhu analize koju će izraditi CESPOS

 1. Specifični ciljevi su :- informiranje predstavnika javnih institucija, lokalne vlasti i organizacija civilnog društva, medija i građana o pojavnosti beskućništva, uzrocima, problemima u ostvarivanju prava, (ne)kapacitetima u lokalnom Prihvatilištu, te preporukama Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS kroz sastanke, te elektroničkim i telefonskim putem te kroz anketiranje građana i izradu/tisak i diseminaciju letka osvijestiti iste za potrebom izrade lokalne (županijske) Strategije o beskućništvu; sudjelovanjem u izradi mapa potreba i mogućnosti te Analize stanja potreba i mogućnosti za beskućnike u lokalnoj zajednici (npr.za grad Beli Manastir, Osijek..)

Volontiranje se obavlja na području grada Osijeka, Belog Manastira, Donjeg Miholjac, Đakova, Valpova, Belišća i Našica.

Opis volonterske pozicije :

 • pružanje informacija građanima o projektu, svrsi i cilju, zagovaranje prava beskućnika
 • provoditi istraživanje samostalno ili posredno s voditeljicom ili suradnicima na projektu (putem anketa, upitnika, direktnom komunikacijom)
 • sudjelovanje u analizi istraživanja
 • sudjelovanje u kampanji zagovaranja prava beskućnika i razvijanja empatije u društvu
 • sudjelovanje u izradi baze podataka vezanih u beskućništvo u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

Stoga, ukoliko ste zainteresirani da nam se pridružite, vladate komunikacijskim vještinama i imate slobodnog vremena kontaktirajte nas na adresu cespos.2012@gmail.com s naznakom „Volontiranje“.

Radujemo se vašem odazivu i cijenimo vaš doprinos ovoj problematici! Volonteri će po završetku projekta dobiti potvrdu s opisom volonterske pozicije i broj sati, kao i mogućnost daljnjeg volontiranja na drugim projektima Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek.

O projektu

Projekt «Zajedno za izradu prve lokalne strategije o beskućništvu», projektni je prijedlog Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS s ciljem poticanja lokalnih donositelja odluka – Županija Osječko-baranjska i Gradova u OBŽ (jedinice lokalne i regionalne samouprave) da uz pomoć voditelja projekta i suradnika/volontera Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek izrade lokalne mape potreba i mogućnosti za beskućnike, a u svrhu analize koju će izraditi CESPOS.

 1. Opći cilj projekta je osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv beskućništva i socijalne isključenosti te smanjenje beskućništva u društvu.
 2. Specifični ciljevi su :- informiranje predstavnika javnih institucija, lokalne vlasti i organizacija civilnog društva, medija i građana o pojavnosti beskućništva, uzrocima, problemima u ostvarivanju prava, (ne)kapacitetima u lokalnom Prihvatilištu, te preporukama Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS kroz sastanke, te elektroničkim i telefonskim putem te kroz anketiranje građana i izradu/tisak i diseminaciju letka osvijestiti iste za potrebom izrade lokalne (županijske) Strategije o beskućništvu; sudjelovanjem u izradi mapa potreba i mogućnosti te Analize stanja potreba i mogućnosti za beskućnike u lokalnoj zajednici (npr.za grad Beli Manastir, Osijek..)

Problematika beskućništva u Osječkoj-baranjskoj županiji trajnoga je karaktera sa tendencijom porasta. Osobito raste broj beskućnika mlađe populacije, osoba pod ovrhom, starijih i nemoćnih, žene uslijed nasilja u obitelji, što pokazuje da je potrebno stalno ukazivati na njihove probleme i status u društvu. S obzirom da smo svjedoci gospodarske krize u zemlji pa stoga i u Osječko-baranjskoj županiji, CESPOS se odlučio na poduzimanje konkretnih koraka, najprije u upoznavanju i stalnom ukazivanju na prisutnost problema osoba kojima je pomoć neophodna, a kasnije i na konkretnu pomoć. U razgovoru sa mjerodavnima, dakle predstavnicima Caritasa Đakovačko-Osječke Nadbiskupije te mjerodavnima iz Centra za socijalnu skrb u Osijek, došli smo do podataka da postoji znatan broj ljudi koji su na rubu egzistencije u smislu definicije beskućnika. Za potrebe pravilnog pristupa ovoj problematici, analizirali smo odredbe Akcijskog plana provedbe Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije za 2011.-2013. koje se odnose na problem beskućništva u gradu Osijeku i okolici, te jednako tako i odredbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti vlade RH  (2014.-2020.) i Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu grada Osijeka za 2014. godinu, te Prijedlog socijalnog plana OBŽ 2015.-2020.

Tijekom implementacije prošlog projekta CESPOS je zaprimio nekoliko poziva, te komentara u medijskim objavama osoba koje se nalaze kod svojih prijatelja, poznanika ili iz mjeseca u mjesec nalaze prostor za življenje, ali nisu formalno-pravno beskućnici, što ukazuje na skrivenu brojku beskućnika te činjenicu da sustav koji se temelji na čistoj statistici nije spreman za veći broj beskućnika. Tako ni sustav politika Osječko-baranjske županije. Argumentiramo to činjenicom da je ukupan kapacitet jedinog Prihvatilišta u OBŽ, moduliran kao vjerska zajednica, manji od 30 spavaćih mjesta, kako za obitelji/muške i ženske. 

Tijekom 2015. godine Centar je analizirajući pravne regulative i praksu došao do jasnih preporuka koje su podržane od strane Ministarstva socijalne politike i mladih RH, kao i Ureda Pučke pravobraniteljice RH a to je izrada Strategije o beskućništvu, izrada Protokola o postupanju s beskućnicima te (anonimni) Registar beskućnika. Strategija treba utvrditi temeljne ciljeve vezano uz suzbijanje beskućništva kao i učinkovite načine njihove provedbe. Lokalna strategija uzimala bi u obzir lokalne potrebe i posebnosti. S obzirom da je beskućništvo rastući problem, izradi navedenih strategija trebalo bi pristupiti žurno, ali uz temeljitu analizu uzroka i najefikasnijih metoda pri rješavanju problema beskućnika. Tijekom 2014. EU je donijela 2013/2994(RSP) Resolution on an EU homelessness strategy s jasnim preporukama da države članice što hitnije izrade nacionalne i lokalne strategije.

U RH trenutno ne postoji Nacionalna strategija, a izrada lokalne strategija za beskućnike na području OBŽ bila bi prva u RH, a time i preteča drugima da slijede europske preporuke, trendove demokratizacije i ljudskih prava. CESPOS želi u tome olakšati lokalnoj zajednici, implementacijom aktivnosti i očekivanim rezultatima projekta «Zajedno za izradu prve lokalne strategije o beskućništvu». Svjesni smo da lokalna zajednica, jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave nisu u mogućnosti odgovoriti na svaki problem u zajednici, upravo stoga smatramo da se podržavanjem ovog projekta čini sinergija između krajnjih korisnika – beskućnika i građana koji će to tek postati, te organizacija civilnog društva i donositelja odluka.

CESPOS planira održati sastanke u gradu Osijeku, Belom Manastiru, Đakovu, Valpovu, Belišću, Našicama i Donjem Miholjcu tijekom 2016. godine.Rezultat sastanka i motivacijskih odnosa s navedenim ciljanim skupinama omogućit će CESPOS-u da izradi mapu potreba i mogućnosti za 7 gradova.

Voditelj projekta će u izradu spomenutih mapa uključiti 

 • predstavnike javnih institucija poput Centara za socijalnu skrb, Policijske uprave i postaje, Domove zdravlja i Bolničke centre, područne jedinice i ispostave HZZ-a (institucije koje neposredno djeluju prema beskućnicima)
 • aktivne organizacije civilnog društva koje djeluju na području zaštite prava socijalno isključenih osoba
 • pružatelje socijalnih usluga, pružatelje besplatne pravne pomoći
 • vjerske zajednice

Voditelj projekta će s volonterima/suradnicima na projektu održati po jedan sastanak s navedenim ciljanim skupinama u navedenim ciljanim gradovima tijekom implementacije projekta, a motivacija će se nastaviti i telefonskim i elektroničkim putem. Preduvjet sastancima će biti samostalno istraživanje voditelja projekta sa suradnicima i volonterima na projektu o lokalnim potrebama i mogućnostima.

Mape zajedno s Analizom predat će se predstavnicima Županije u svrhu zagovaranja osnivanja formalnog tijela (tijelo koje predlaže predstavničkom/zakonodavnom tijelu Županije) kako bi u što kraćem roku (npr.2017.) izradilo draft lokalne strategije o beskućništvu.

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS će istovremeno tijekom implementacije projekta nastaviti s aktivnostima anketiranja građana s kojim je započeo u kolovozu 2015. godini, tijekom implementacije projekta «Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu», sufinanciranog sredstvima Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

Mape potreba i mogućnosti, analizu i letak ćemo medijski objaviti, postaviti na web stranicu CESPOS-a, proslijediti drugim dionicima na postavljanje na svojim web stranicama i društvenim mrežama, a distribucijom letaka među građanima ojačati svijest istih o potrebi i razlozima da lokalni donositelji odluka ovo shvate kao prvorazredno pitanje.

Svjetski dan socijalne pravde 20. veljače

Svjetski dan socijalne pravde obilježava se 20. veljače nakon što su tu odluku jednoglasno podržale 192 članice Ujedinjenih naroda na Općoj skupštini u studenome 2007.

Opća skupština prepoznala je potrebu ujedinjavanja snaga međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, kako bi porasla zaposlenost i dostojanstvo rada, jednake mogućnosti i pristup blagostanju i pravdi za sve muškarce i žene.

Socijalna pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvene zaštite, kao i primjene ljudskih prava u svim područjima života.

Prenosimo priopćenje Ureda Pučke pravobraniteljice RH s posebnim naglaskom na potrebu potpisivanja Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ujedinjenih naroda te Revidiranu Europsku socijalnu povelju Vijeća Europe.  Priopćenje Ureda Pučke pravobraniteljice možete preuzeti ovdje.

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS pridružuje se poticanju na ratificiranje Fakultativnog protokola jer je riječ o mehanizmu inovativnog sustava nadzora na temelju pojedinačnih pritužbi u području ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

Analiza istraživanja CESPOS-a

Znanstvena istraživanja o beskućništvu u Hrvatskoj su iznimno rijetka, pa se javlja problem skromne spoznaje o njima. U Hrvatskoj, Osijeku ne postoji istraživanje o problemima i statusu beskućnika, na temelju kojih bi se kreirale politike i programi o njihovoj skrbi te poboljšalo uvjete života te marginalizirane skupine. Mnogi navode da beskućništvo još nije izgrađeno kao društveni problem zbog kojeg treba angažirati veće materijalne i stručne resurse, no mnogi su svjesni da beskućništvo nije ono isto što je bilo -90-ih godina, 2000. i sada, 2015. godine. Danas su beskućnici radno sposobne osobe, starije osobe koje čekaju ostvarivanje uvjeta za mirovinu, psihički bolesne osobe, starije osobe kojima sustav ne omogućuje pravo na smještaj u dom il udomiteljsku obitelj.

Upravo iz tih razloga, Centar za ekonomska i socijalan prava Osijek – CESPOS želi biti dio priče koja će potaknuti ne samo donositelje lokalnih politika već i same građane, koje biraju donositelje, pa da se možda i sjete da mnogi beskućnici, njihovi sugrađani, nemaju mogućnost ostvariti svoje pravo tog istog izbora.

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS želi koristeći svoje ljudske resurse i kapacitete, iskustvo i pomoć donatora da ojača suradnju i izgradnju jasnih smjernica sprječavanje pojave beskućništva ili ublažavanje posljedica, što svakako dogovara viziji i misiji CESPOS-a.

Donosimo vam sažetu Analizu stanja beskućništva u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i zvanje nje, kako bi na što jednostavniji način ukazali na problem beskućništva, ujedno pokazali transparentnost aktivnosti CEPSOS-a.

Svrha analize je da potakne na daljnje istraživanje, prepoznavanje važnosti svih relevantnih dionika da se uključe u proces.

Navedenu Analizu možete preuzeti ovdje – Analiza beskucnistva_CESPOS 2015

Letak – “Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu”

U prosincu 2015. godine dizajnirali smo i izradili 4000 komada letaka za podjelu i diseminaciju na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Jedan dio letaka dostavili smo organizacijama s kojima smo se susretali tijekom provedbe projekta osobno i putem pošte, a jedan dio smo diseminirali na javnim mjestima, a slijedi isto i 2016. godine.

Izradili smo info letak koji će služiti kao trajni izvor podataka kako ciljanoj skupini, tako i građanima koji žele pomoći. Istraživanje koje smo kontinuirano provodili tijekom godine odvijalo se kombiniranom sociološkom metodom (kvalitativno-kvantitativna metoda) peer to peer i elektronskim putem uz pomoć volontera, suradnika na projektu i članova CESPOS-a.

U nastavku donosimo izgled letka. Letak je sastoji od tri dijela; jedan dio – središnji su zakonska regulativa, tj. relevantni Zakonski članci koji omogućuju prijavu boravišta, smještaj beskućnika, najčešći uzroci beskućništva, problemi beskućnika koje je istraživanjem zapazio CESPOS, te rezultate ankete u odnosu na slaganje/ne slaganje s pojedinačnim preporukama CESPOS-a. Vanjski dio letka sadrži kontakt podatke relevantnih ustanova/institucija i organizacija, te preostali dio letka kontakt podatke CESPOS-a kao i logoe donatora – sufinacijera projekta.

CESPOS_letak_2016 – preuzmite na link!

Untitled1

Untitled2

“Drugi o beskućništvu…”

Pučka pravobraniteljica podnijela primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

U listopadu 2013. godine Pučka pravobraniteljica RH se u svojim primjedbana i prijedlozima, koje je prethodno u listopadu dostavila Ministarstvu, osvrnula na potrebu boljeg reguliranja socijalnog stanovanja, zajamčene minimalne naknade, statusa i prava beskućnika, novi oblike socijalne pomoći, zajamčenu  minimalnu naknadu, probleme hipoteka i vlasništva socijalno ugoroženih osoba. Cijeli tekst otvoriti ovdje. 

FEANTSA razvio tipologiju beskućništva i stambene isključenosti nazvanu ETHOS.

ETHOS tipologija počinje s konceptualnim okvirom u kojem se definiraju tri područja koja čine dom, pri čemu odsutnost jednog od njih služi za označavanje beskućništva. FEANTSA je Europski savez organizacija koje rade s osobama koje su beskućnici. Tipologiju možete preuzeti ovdje. 

CESPOS u JAVNOSTI

16. listopada  2014. Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS sudjelovao je na okruglom stolu Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije održan povodom 15 godina rada Centra za beskućnike u Osijeku.

17. srpnja 2015. Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS poslao je obavijest za medije  “Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu” – projekt Grada Osijeka i projekt Osječko-baranjske županije.

28. studenog 2016. Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS poslao je obavijest za medije «Zajedno za izradu prve lokalne strategije o beskućništvu» – obavijest možete preuzeti ovdje.

29. travnja 2017. godine sudjelovali smo u članku Glasa Slavonija na temu BESKUĆNIŠTVO U HRVATSKOJ (II.). i-ntervju je dala naša Dopredsjednica Marjana Skoko a  članak možete pogledati ovdje. 

Volontiranje na projektu

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS poziva sve zainteresirane za volontiranje u projektu Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu, čiji je osnovni cilj promicanje prava beskućnika i osvještavanje građana o problemu beskućništva u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji i izvan nje s krajnjim ciljem destigmatizacije beskućništva kao osobnog izbora i stila života te razvijanje empatije u društvu.

Problematika beskućništva u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji trajnoga je karaktera sa tendencijom porasta. Osobito raste broj beskućnika mlađe populacije, a uz njih beskućništvo danas zahvaća i žene u tzv. skloništima, osobe pod ovrhom, starije i nemoćne osobe i mnoge druge.  Sve to ukazuje na potrebu stalnog ukazivanja na njihove probleme i status u društvu, posebice uzimajući u obzir gospodarsku situaciju u zemlji.

Jedan od ključnih ciljeva projekta provođenje je kontinuiranog ispitivanja mišljenja građana i pravnih osoba (privatnih tvrtki, javnih i državnih institucija) kombiniranom sociološkom metodom putem anketa o problemu beskućništva u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji te spremnosti na pomoć. Rezultati istraživanja bit će potrebni za izradu info-letka a čiji sadržaj ispunjava osnovni cilj projekta, zagovaranja.

Do sada se nisu provodila istraživanja koja bi nam pružila adekvatne informacije o beskućništvu u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, počevši od preciznog  broja beskućnika i njegovim kretanjima, strukturi, uzrocima i slično. Provođenje takvih istraživanja osiguralo bi temelje za donošenje politika sa ciljem preveniranja i rješavanja statusa beskućnika.

Volontiranje se obavlja na području grada Osijeka i po potrebi na području Osječko-baranjske županije.

Opis volonterske pozicije :

 • pružanje informacija građanima o projektu, svrsi i cilju, zagovaranje prava beskućnika
 • provoditi istraživanje samostalno ili posredno s voditeljicom ili suradnicima na projektu (putem anketa, upitnika, direktnom komunikacijom)
 • sudjelovanje u analizi istraživanja
 • sudjelovanje u kampanji zagovaranja prava beskućnika i razvijanja empatije u društvu
 • sudjelovanje u izradi baze podataka vezanih u beskućništvo u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

 

Stoga, ukoliko ste zainteresirani da nam se pridružite, vladate komunikacijskim vještinama i imate slobodnog vremena kontaktirajte nas na adresu cespos.2012@gmail.com s naznakom „Volontiranje“.

Radujemo se vašem odazivu i cijenimo vaš doprinos ovoj problematici! Volonteri će po završetku projekta dobiti potvrdu s opisom volonterske pozicije i broj sati, kao i mogućnost daljnjeg volontiranja na drugim projektima Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek.