Volontiranje na projektu

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS poziva sve zainteresirane za volontiranje u projektu  «Zajedno za izradu prve lokalne strategije o beskućništvu»,  s ciljem poticanja lokalnih donositelja odluka – Županija Osječko-baranjska i Gradova u OBŽ (jedinice lokalne i regionalne samouprave) da izrade lokalne mape potreba i mogućnosti za beskućnike, a u svrhu analize koju će izraditi CESPOS

  1. Specifični ciljevi su :- informiranje predstavnika javnih institucija, lokalne vlasti i organizacija civilnog društva, medija i građana o pojavnosti beskućništva, uzrocima, problemima u ostvarivanju prava, (ne)kapacitetima u lokalnom Prihvatilištu, te preporukama Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS kroz sastanke, te elektroničkim i telefonskim putem te kroz anketiranje građana i izradu/tisak i diseminaciju letka osvijestiti iste za potrebom izrade lokalne (županijske) Strategije o beskućništvu; sudjelovanjem u izradi mapa potreba i mogućnosti te Analize stanja potreba i mogućnosti za beskućnike u lokalnoj zajednici (npr.za grad Beli Manastir, Osijek..)

Volontiranje se obavlja na području grada Osijeka, Belog Manastira, Donjeg Miholjac, Đakova, Valpova, Belišća i Našica.

Opis volonterske pozicije :

  • pružanje informacija građanima o projektu, svrsi i cilju, zagovaranje prava beskućnika
  • provoditi istraživanje samostalno ili posredno s voditeljicom ili suradnicima na projektu (putem anketa, upitnika, direktnom komunikacijom)
  • sudjelovanje u analizi istraživanja
  • sudjelovanje u kampanji zagovaranja prava beskućnika i razvijanja empatije u društvu
  • sudjelovanje u izradi baze podataka vezanih u beskućništvo u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

Stoga, ukoliko ste zainteresirani da nam se pridružite, vladate komunikacijskim vještinama i imate slobodnog vremena kontaktirajte nas na adresu cespos.2012@gmail.com s naznakom „Volontiranje“.

Radujemo se vašem odazivu i cijenimo vaš doprinos ovoj problematici! Volonteri će po završetku projekta dobiti potvrdu s opisom volonterske pozicije i broj sati, kao i mogućnost daljnjeg volontiranja na drugim projektima Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek.