O projektu

Projekt «Zajedno za izradu prve lokalne strategije o beskućništvu», projektni je prijedlog Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS s ciljem poticanja lokalnih donositelja odluka – Županija Osječko-baranjska i Gradova u OBŽ (jedinice lokalne i regionalne samouprave) da uz pomoć voditelja projekta i suradnika/volontera Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek izrade lokalne mape potreba i mogućnosti za beskućnike, a u svrhu analize koju će izraditi CESPOS.

  1. Opći cilj projekta je osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv beskućništva i socijalne isključenosti te smanjenje beskućništva u društvu.
  2. Specifični ciljevi su :- informiranje predstavnika javnih institucija, lokalne vlasti i organizacija civilnog društva, medija i građana o pojavnosti beskućništva, uzrocima, problemima u ostvarivanju prava, (ne)kapacitetima u lokalnom Prihvatilištu, te preporukama Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS kroz sastanke, te elektroničkim i telefonskim putem te kroz anketiranje građana i izradu/tisak i diseminaciju letka osvijestiti iste za potrebom izrade lokalne (županijske) Strategije o beskućništvu; sudjelovanjem u izradi mapa potreba i mogućnosti te Analize stanja potreba i mogućnosti za beskućnike u lokalnoj zajednici (npr.za grad Beli Manastir, Osijek..)

Problematika beskućništva u Osječkoj-baranjskoj županiji trajnoga je karaktera sa tendencijom porasta. Osobito raste broj beskućnika mlađe populacije, osoba pod ovrhom, starijih i nemoćnih, žene uslijed nasilja u obitelji, što pokazuje da je potrebno stalno ukazivati na njihove probleme i status u društvu. S obzirom da smo svjedoci gospodarske krize u zemlji pa stoga i u Osječko-baranjskoj županiji, CESPOS se odlučio na poduzimanje konkretnih koraka, najprije u upoznavanju i stalnom ukazivanju na prisutnost problema osoba kojima je pomoć neophodna, a kasnije i na konkretnu pomoć. U razgovoru sa mjerodavnima, dakle predstavnicima Caritasa Đakovačko-Osječke Nadbiskupije te mjerodavnima iz Centra za socijalnu skrb u Osijek, došli smo do podataka da postoji znatan broj ljudi koji su na rubu egzistencije u smislu definicije beskućnika. Za potrebe pravilnog pristupa ovoj problematici, analizirali smo odredbe Akcijskog plana provedbe Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije za 2011.-2013. koje se odnose na problem beskućništva u gradu Osijeku i okolici, te jednako tako i odredbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti vlade RH  (2014.-2020.) i Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu grada Osijeka za 2014. godinu, te Prijedlog socijalnog plana OBŽ 2015.-2020.

Tijekom implementacije prošlog projekta CESPOS je zaprimio nekoliko poziva, te komentara u medijskim objavama osoba koje se nalaze kod svojih prijatelja, poznanika ili iz mjeseca u mjesec nalaze prostor za življenje, ali nisu formalno-pravno beskućnici, što ukazuje na skrivenu brojku beskućnika te činjenicu da sustav koji se temelji na čistoj statistici nije spreman za veći broj beskućnika. Tako ni sustav politika Osječko-baranjske županije. Argumentiramo to činjenicom da je ukupan kapacitet jedinog Prihvatilišta u OBŽ, moduliran kao vjerska zajednica, manji od 30 spavaćih mjesta, kako za obitelji/muške i ženske. 

Tijekom 2015. godine Centar je analizirajući pravne regulative i praksu došao do jasnih preporuka koje su podržane od strane Ministarstva socijalne politike i mladih RH, kao i Ureda Pučke pravobraniteljice RH a to je izrada Strategije o beskućništvu, izrada Protokola o postupanju s beskućnicima te (anonimni) Registar beskućnika. Strategija treba utvrditi temeljne ciljeve vezano uz suzbijanje beskućništva kao i učinkovite načine njihove provedbe. Lokalna strategija uzimala bi u obzir lokalne potrebe i posebnosti. S obzirom da je beskućništvo rastući problem, izradi navedenih strategija trebalo bi pristupiti žurno, ali uz temeljitu analizu uzroka i najefikasnijih metoda pri rješavanju problema beskućnika. Tijekom 2014. EU je donijela 2013/2994(RSP) Resolution on an EU homelessness strategy s jasnim preporukama da države članice što hitnije izrade nacionalne i lokalne strategije.

U RH trenutno ne postoji Nacionalna strategija, a izrada lokalne strategija za beskućnike na području OBŽ bila bi prva u RH, a time i preteča drugima da slijede europske preporuke, trendove demokratizacije i ljudskih prava. CESPOS želi u tome olakšati lokalnoj zajednici, implementacijom aktivnosti i očekivanim rezultatima projekta «Zajedno za izradu prve lokalne strategije o beskućništvu». Svjesni smo da lokalna zajednica, jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave nisu u mogućnosti odgovoriti na svaki problem u zajednici, upravo stoga smatramo da se podržavanjem ovog projekta čini sinergija između krajnjih korisnika – beskućnika i građana koji će to tek postati, te organizacija civilnog društva i donositelja odluka.

CESPOS planira održati sastanke u gradu Osijeku, Belom Manastiru, Đakovu, Valpovu, Belišću, Našicama i Donjem Miholjcu tijekom 2016. godine.Rezultat sastanka i motivacijskih odnosa s navedenim ciljanim skupinama omogućit će CESPOS-u da izradi mapu potreba i mogućnosti za 7 gradova.

Voditelj projekta će u izradu spomenutih mapa uključiti 

  • predstavnike javnih institucija poput Centara za socijalnu skrb, Policijske uprave i postaje, Domove zdravlja i Bolničke centre, područne jedinice i ispostave HZZ-a (institucije koje neposredno djeluju prema beskućnicima)
  • aktivne organizacije civilnog društva koje djeluju na području zaštite prava socijalno isključenih osoba
  • pružatelje socijalnih usluga, pružatelje besplatne pravne pomoći
  • vjerske zajednice

Voditelj projekta će s volonterima/suradnicima na projektu održati po jedan sastanak s navedenim ciljanim skupinama u navedenim ciljanim gradovima tijekom implementacije projekta, a motivacija će se nastaviti i telefonskim i elektroničkim putem. Preduvjet sastancima će biti samostalno istraživanje voditelja projekta sa suradnicima i volonterima na projektu o lokalnim potrebama i mogućnostima.

Mape zajedno s Analizom predat će se predstavnicima Županije u svrhu zagovaranja osnivanja formalnog tijela (tijelo koje predlaže predstavničkom/zakonodavnom tijelu Županije) kako bi u što kraćem roku (npr.2017.) izradilo draft lokalne strategije o beskućništvu.

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS će istovremeno tijekom implementacije projekta nastaviti s aktivnostima anketiranja građana s kojim je započeo u kolovozu 2015. godini, tijekom implementacije projekta «Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu», sufinanciranog sredstvima Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

Mape potreba i mogućnosti, analizu i letak ćemo medijski objaviti, postaviti na web stranicu CESPOS-a, proslijediti drugim dionicima na postavljanje na svojim web stranicama i društvenim mrežama, a distribucijom letaka među građanima ojačati svijest istih o potrebi i razlozima da lokalni donositelji odluka ovo shvate kao prvorazredno pitanje.