Analiza istraživanja CESPOS-a

Znanstvena istraživanja o beskućništvu u Hrvatskoj su iznimno rijetka, pa se javlja problem skromne spoznaje o njima. U Hrvatskoj, Osijeku ne postoji istraživanje o problemima i statusu beskućnika, na temelju kojih bi se kreirale politike i programi o njihovoj skrbi te poboljšalo uvjete života te marginalizirane skupine. Mnogi navode da beskućništvo još nije izgrađeno kao društveni problem zbog kojeg treba angažirati veće materijalne i stručne resurse, no mnogi su svjesni da beskućništvo nije ono isto što je bilo -90-ih godina, 2000. i sada, 2015. godine. Danas su beskućnici radno sposobne osobe, starije osobe koje čekaju ostvarivanje uvjeta za mirovinu, psihički bolesne osobe, starije osobe kojima sustav ne omogućuje pravo na smještaj u dom il udomiteljsku obitelj.

Upravo iz tih razloga, Centar za ekonomska i socijalan prava Osijek – CESPOS želi biti dio priče koja će potaknuti ne samo donositelje lokalnih politika već i same građane, koje biraju donositelje, pa da se možda i sjete da mnogi beskućnici, njihovi sugrađani, nemaju mogućnost ostvariti svoje pravo tog istog izbora.

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS želi koristeći svoje ljudske resurse i kapacitete, iskustvo i pomoć donatora da ojača suradnju i izgradnju jasnih smjernica sprječavanje pojave beskućništva ili ublažavanje posljedica, što svakako dogovara viziji i misiji CESPOS-a.

Donosimo vam sažetu Analizu stanja beskućništva u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i zvanje nje, kako bi na što jednostavniji način ukazali na problem beskućništva, ujedno pokazali transparentnost aktivnosti CEPSOS-a.

Svrha analize je da potakne na daljnje istraživanje, prepoznavanje važnosti svih relevantnih dionika da se uključe u proces.

Navedenu Analizu možete preuzeti ovdje – Analiza beskucnistva_CESPOS 2015