Letak – “Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu”

U prosincu 2015. godine dizajnirali smo i izradili 4000 komada letaka za podjelu i diseminaciju na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Jedan dio letaka dostavili smo organizacijama s kojima smo se susretali tijekom provedbe projekta osobno i putem pošte, a jedan dio smo diseminirali na javnim mjestima, a slijedi isto i 2016. godine.

Izradili smo info letak koji će služiti kao trajni izvor podataka kako ciljanoj skupini, tako i građanima koji žele pomoći. Istraživanje koje smo kontinuirano provodili tijekom godine odvijalo se kombiniranom sociološkom metodom (kvalitativno-kvantitativna metoda) peer to peer i elektronskim putem uz pomoć volontera, suradnika na projektu i članova CESPOS-a.

U nastavku donosimo izgled letka. Letak je sastoji od tri dijela; jedan dio – središnji su zakonska regulativa, tj. relevantni Zakonski članci koji omogućuju prijavu boravišta, smještaj beskućnika, najčešći uzroci beskućništva, problemi beskućnika koje je istraživanjem zapazio CESPOS, te rezultate ankete u odnosu na slaganje/ne slaganje s pojedinačnim preporukama CESPOS-a. Vanjski dio letka sadrži kontakt podatke relevantnih ustanova/institucija i organizacija, te preostali dio letka kontakt podatke CESPOS-a kao i logoe donatora – sufinacijera projekta.

CESPOS_letak_2016 – preuzmite na link!

Untitled1

Untitled2