“Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu”

Problematika beskućništva u Osijeku i Hrvatskoj trajnoga je karaktera sa tendencijom porasta. Osobito raste broj beskućnika mlađe populacije, a uz njih beskućništvo danas zahvaća i žene u tzv. skloništima, osobe pod ovrhom, starije i nemoćne osobe i mnoge druge. Sve to ukazuje na potrebu stalnog ukazivanja na njihove probleme i status u društvu, posebice uzimajući u obzir gospodarsku situaciju u zemlji. Kao skupina veoma su ugroženi, izgubili su svoja temeljna prava, poput prava na rad, prava na dom, te pravo na dostojanstvo.

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek (CESPOS) provodi projekt “Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu” sufinanciran iz proračuna grada Osijeka, Osječko-baranjske županije te vlastitih sredstava, čiji je osnovni cilj promicanje prava beskućnika te podučavanje istih o njihovim pravima, osvještavanje građana o problemu beskućništva te promoviranje alternativnog načina zbrinjavanja. Krajnji nam je cilj destigmatizirati beskućništvo kao osobni izbor i stil života.

Istraživanjem smo došli do spoznaja o temeljnim problemima sustava počevši od problema neujednačene prakse glede smještaja beskućnika u prihvatilištima u Hrvatskoj, nedostatak „dnevnog boravka“ beskućnika u prihvatilištima, rješavanje osnovnih statusnih pitanja ili pak neinformiranosti o pravima. Problem vidimo  i u činjenici kako Hrvatska nema izrađenu strategiju o beskućnicima,  niti „protokol“ o postupanju s beskućnicima. Prema nekim procjenama na području grada Osijeka ima pedesetak beskućnika sa tendencijom porasta broja.  Međutim, do sada se nisu provodila istraživanja koja bi nam pružila adekvatne informacije o ovoj problematici, počevši od preciznog  broja beskućnika i njegovim kretanjima,  strukturi, uzrocima i sl. Provođenje takvih istraživanja osiguralo bi temelje za donošenje politika sa ciljem preveniranja i rješavanja statusa beskućnika.

CESPOS se stoga odlučio na provođenje redovnih ispitivanja javnog mišljenja građana i pravnih osoba (privatnih tvrtki, javnih i državnih institucija) kombiniranom sociološkom metodom putem anketa o problemu beskućništva u gradu Osijeku te spremnost istih na pomoć. Rezultati istraživanja bit će potrebni za izradu info-letka a čiji sadržaj ispunjava osnovni cilj projekta, zagovaranje i razvijanje empatije kod  građana.

Pozivamo građane koji su zainteresirani na sudjelovanje u istraživanju da nas kontaktiraju na e-mail: cespos.2012@gmail.com ili da se odazovu našim volonterima i članovima CESPOS-a na ulicama grada Osijeka i drugih mjesta kako u Osječko-baranjskoj županiji tako i izvan nje.

CESPOS će 2015. godine organizirati okrugli stol na temu beskućništva u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji te predstaviti analizu istraživanja.

Tijekom trajanja projekta provodi se „tiha“ kampanja osvještavanja građana o beskućnicima kao jednoj od najugroženijih marginaliziranih skupina u našem društvu s tendencijom porasta broja.


  • tijekom rujna 2015. godine održali smo sastanak s gđicom. Silvijom Dološić, gradskom vijećnicom zaduženom za socijalna pitanja građana i predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije u svezi socijalnog stanja u gradu i stanju beskućništva.
  • tijekom rujna upoznali smo se s Mirkom Žipovskim, beskućnikom iz Osijeka, borcem za pravedniji položaj prema beskućnicima.
  • Održan Svjetski dan beskućnika – 10. listopada.
  • Povodom Svjetskog dana beskućnika, 10. Listopada, organizacije na različite načine provele aktivnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti za problematiku beskućništva. Više pročitati ovdje.