Vizija, Misija, Vrijednosti CESPOS-a

VIZIJA

Naša vizija je izgradnja ekonomsko-socijalnog sigurnog društva.

Naša vizija oslanja se na preambulu Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima usvojeng i otvorenog za potpis, ratifikaciju i pristupanje Rezolucijom Generalne skupštine 2200A (XXI);

“Ideal slobodnog ljudskog bića, oslobođenog straha i bijede, može se postići samo ako se stvore uvjeti koji omogućavaju svakome da uživa svoja ekonomska, socijalna i kulturna prava, i svoja građanska i politička prava.”

MISIJA

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek je udruga čije je djelovanje usmjereno na proučavanje, promicanje i oživotvorenje ekonomskih i socijalnih ljudskih prava kao temeljnih ljudskih prava kojima se štiti dostojanstvo čovjeka. Naš cilj je razvijanje društva ekonomske i socijalne pravednosti, društva čija će socijalna politika jamčiti socijalnu sigurnost svakom pojedincu.

Naš zadatak je boriti se protiv socijalne isključenosti, upozoravati javnost i nadležne institucije na kršenja ekonomskih i socijalnih ljudskih prava te predlagati rješenja kojima bi se osiguralo njihovo poštivanje. Radimo na poboljšanju ekonomsko – socijalnog položaja ugroženih skupina građana kroz provođenje projekata neposredno usmjerenih i osmišljenih za poboljšanje kvalitete života pojedinaca iz navedenih skupina.

VRIJEDNOSTI

Vrijednosti za koje se zalažemo su : jednakost, ravnopravnost, solidarnost, razumijevanje, podrška socijalno obespravljenima, dostojanstvo čovjeka, podrška ekonomski obespravljenima, socijalna sigurnost, pravednost, te socijalna neisključivost. Navedene vrijednosti usađene su u pravne regule Povelje UN-a o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Ustav RH, iz kojih i crpimo prava sačinjena u socijalnim i ekonomskim pravima.

“Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva.”