Tko smo?

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS registriran je 19. rujna 2012. godine pri Uredu državne uprave, kao neprofitna, nevladina organizacija sa sjedištem u Osijeku. Osnivačka Skupština održana je 4. rujna 2012. godine, u Osijeku.

CESPOS je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja ekonomskih i socijalnih prava čovjeka, poput prava na socijalnu sigurnost, poštenu naknadu za rad, odgovarajući  standard života i zdravlja te dostupnost obrazovanja, što je sastavni dio sustava ljudskih prava.

CESPOS prati stanja ekonomskih i socijalnih prava, informiranje javnosti o stanjima i kršenjima ekonomskih i socijalnih prava, jača suradnje sa srodnim organizacijama koja djeluju na području Republike Hrvatske, ali tako i izvan njezinih granica, a djeluju na ostvarivanju sličnih ciljeva.

CESPOS provodi projekte i aktivnosti sa ciljem promicanja i unaprjeđivanja ekonomskih i socijalnih prava, zalažemo  za poboljšanje pravnog ekonomskog i društvenog položaja građana, organiziranje seminara, predavanja i drugih stručnih skupova, edukacija volontera i članova CESPOS-a, održavanje edukacija društveno-humanističkog karaktera te provedbe analize istraživanja, te izdavanje publikacija.

Primarno, CESPOS želi postati poveznica između ideje, pojedinca te osmišljavanja te ideje u interesu samozapošljavanja pojedinca. U vremenu brzog tehnološkog razvoja, utjecaja ekonomije na život i kvalitetu života radnika, CESPOS se želi postaviti kao organizator, katalizator u stvaranju zapošljavanja, ostvarivanja prava iz rada, te očuvanju dostojanstva čovjeka.

Logo/simbol Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek, 2015. godine izradio je službeni logo, koji je i sastavni dio CESPOS memoranduma. Idejni kreator logoa jedan je od osnivača CESPOS-a.

Simbol CESPOS-a kružnog je oblika. Obrub je sačinjen od kružnice sa četiri para ruku u stisku, a u krugu narančaste boje nalazi se simbol krova i slova koja ispisuju naziv CESPOS. Ruke u stisku simboliziraju složnost i suradnju koja je nužna za rješavanje bitnih društvenih problema. Tako i problematika ekonomskih i socijalnih ljudskih prava zahtjeva angažman različitih društvenih čimbenika, od volontera i aktivista, nositelja javnih funkcija, djelatnika u informativnom sektoru, znanstvene zajednice, a u konačnici zahtjeva i prihvaćanje odgovarajućih standarda postupanja od strane čitave društvene zajednice.  Narančasta boja simbolizira aktivizam, pozitivan pogled u budućnost i snagu za nositi se sa teškim ekonomsko-socijalnim uvjetima. Krov u simbolu CESPOS-a ima dvojaku simboliku. Krov simbolizira pravo na dom koje podrazumijeva  pravo svakog čovjeka da si može priuštiti dom pogodan za stanovanje, siguran za život i slobodu od prisilnog iseljavanja. Prvi projekt CESPOS-a, «Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu»,  promiče upravo pravo na dom u čemu pronalazimo bitnu poveznicu u djelovanju CESPOS-a i simbolu krova. Taj simbol ujedno predstavlja zaštitu i utočište od narušavanja ekonomskih i socijalnih prava. Utočište koje će CESPOS svojim predanim djelovanjem izgrađivati.      

CESPOS logo 1

Struktura Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek zastupaju i njime upravljaju Predsjednik i dva Dopredsjednika/ica. Najviše tijelo je Skupština.